Aktywizowanie osoby starszej to kwestia kluczowa, by senior do końca swoich dni był osobą zadowoloną z życia, sprawną i szczęśliwą. Liczne schorzenia, brak współmałżonka i inne przykre sytuacje nie muszą go przecież całkowicie wycofywać z życia społecznego, rodzinnego, kulturalnego. Zwłaszcza w większych czy średnich miastach istnieje wiele wydarzeń i instytucji, które organizują czas dla osób starszych, a i małe miasteczka wraz z wsiami nie są już pozbawione takich działań- lokalni działacze starają się także w tych obszarach działać na rzecz seniorów.

Dzięki podejmowaniu aktywności także w jesieni życia, senior wciąż czuje się potrzebny, dowartościowany, nie czuje się samotnie, co realnie przekłada się na jego stan psychofizyczny. Poniżej kilka cennych książek, które pokażą członkom rodziny lub opiekunom, jak aktywizować seniora, by mieć obok siebie zadowolonego i szczęśliwego człowieka.

Książki

Na początek warto sięgnąć po opracowanie pod tytułem „Starość non profit: wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie” Aleksandry Błachnio. Tytuł może zagadkowy, ale książka przystępnie przybliża nam jak społecznie odbierana jest starość, pokazuje, iż starość jest naturalnym okresem życia człowieka, obrazuje wyniki badań na temat poczucia jakości życia osób w starszym wieku.

Jest to bez wątpienia dobra książka na początek, która trochę pozwoli wejść w sytuacje osoby starszej, zrozumieć ją. Książka ta przedstawia także historię i misję oraz sposób działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które są jednym z lepszych sposób na aktywizowanie osób starszych. Ciekawym elementem jest także zagadnienie wolontariatu seniorów- tego, co daje seniorom bycie wolontariuszem, jak wpływa na ich poczucie własnej wartości i spełnienia.

Inną ciekawą książką jest „Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych” Elżbiety Kościńskiej. To książka, która w bardzo szeroki sposób przedstawia modele edukacji zdrowotnej, to jak powinien żyć senior i jaką powinien mieć wiedzę, by w jesieni życia żyć w sposób zdrowy oraz szczęśliwy. To książka, która przedstawia zasady zdrowego żywienia, aktywność fizyczną, aktywność edukacyjną, wsparcie społeczne; opisuje aktywność społeczną, kulturalną i rodzinną seniorów oraz ukazuje edukację zdrowotną przewlekle chorych jako element terapii.

O aktywizacji osób starszych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku traktuje też książka „Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych” Beaty Ziębińskiej. Publikacja ta ukazuje problemy osób starszych w społeczeństwie, starość jako fazę życia człowieka i obszar polityki społecznej, miejsce człowieka starszego w kulturze współczesnej i w rodzinie, działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku na świecie i w Polsce.

Jeżeli zajmujemy się osobą starszą i chcemy ją pobudzać do działania, czyli aktywizować, warto także sięgnąć po publikację „”Terapia zajęciowa. Gry i zabawy w pracy z seniorami” Małgorzaty Kospin. To bardzo przydatna książka, gdyż podpowiada nam wprost, co robić z podopiecznym lub członkiem rodziny. Polecane zadania pobudzają do działania każdego seniora, niezależnie od tego w jakiej kondycji psychofizycznej się on znajduje. Książka posiada około 120 scenariuszy działań, w tym zagadki słowne, zadania rozwijające myślenie, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe, ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe, ćwiczenia plastyczne, ćwiczenia pobudzające kreatywność seniora i wiele innych.

Bardzo ciekawą i inspirującą książką jest także książka „Senior sprawny intelektualnie” dostępna razem z grą edukacyjną. Jest to kontynuacja innej książki tych samych autorów (Jolanty i Wiesława Piekarskich) „Aktywny senior)”. Książka „Senior sprawny intelektualnie. Ćwiczenia, zadania, gra edukacyjna” podpowiada jak na długie lata jesieni życia zachować sprawność intelektualną, jak w praktyce osiągnąć ten stan.

Poradnik zawiera 110 zadań aktywizujących intelektualnie seniorów, ujętych w ramy 11 warsztatów oraz oryginalną grę edukacyjną „Senior w podróży”. Książka pokazuje jasno, iż rozrywki umysłowe to sposób na ciekawe, pożyteczne i atrakcyjne spędzanie czasu wzmocnione wspólnym przeżywaniem określonych emocji i rozwiązywaniem problemów.

Oceń wpis
[Ocen: 0 Średnia: 0]